Úvodní setkání společenství praxe na Univerzitě Hradec Králové

26.4.2017
Dnes se uskutečnilo úvodní setkání společenství praxe na UHK, která je partnerem projektu Vzdělávání 2.0. Setkání se účastnilo téměř 20 učitelů z různých ZŠ a SŠ z Hradce a okolí.

Setkávání společenství praxe je jednou z klíčových aktivit projektu Vzdělávání 2.0. Společenství praxe představují pravidelná setkávání a dlouhodobou spolupráci akademiků a učitelů nižších stupňů vzdělávání (ZŠ a SŠ). Tato setkávání budou probíhat zhruba každé 2 měsíce po dobu realizace projektu, tj. do 31. 3. 2020.

Cílem vzájemné spolupráce a pravidelného kontaktu zástupců základního/středního vzdělávání a akademiků (didaktiků, expertů na témata vztahující se k rozvoji občanských, sociálních a personálních kompetencí u žáků ZŠ/SŠ aj.) je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v uvedených klíčových kompetencích a propracovávání nové kultury učebních textů.

Tento záměr se u učitelů ZŠ/SŠ setkal s pozitivní odezvou, což dokládá mj. také hojná účast na úvodním setkání. Učitelé získali ucelenou představu o projektu Vzdělávání 2.0 a dozvěděli se konkrétní požadavky na jejich zapojení. V rámci setkání obdrželi projektovou slohu obsahující mj. životopis kolegů z akademického prostředí, se kterými se během společenství praxe setkají či brožuru Manuál občana, která se tematicky vztahuje k zaměření projektu. 

V rámci úvodního setkání byly dále představeny metodičky vzdělávání z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (Mgr. Hana Šebestová, Mgr. Irena Kapustová), které budou jednotlivá setkání obsahově koordinovat, a dále někteří specialisté dílčích okruhů, se kterými budou učitelé průběžně spolupracovat a diskutovat o žádoucím obsahu metodických podkladů a výukových materiálů pro zlepšení podmínek žáků v osvojení občanských, sociálních a personálních kompetencí.

Setkání proběhlo v milé, příjemné a družné atmosféře. Sešli se tu jak kolegové se stejným zájmem o zlepšení vzdělávání žáků, ale zároveň také bývalí spolužáci, známí a absolventi Filozofické fakulty UHK.

Pro dokreslení představy o průběhu úvodního setkání přikládáme odkaz na fotografie z akce, k nahlédnutí jsou dostupné zde.