Aktuálně

22.10.2018
Ve středu 22. 10. 2018 proběhlo na ESF MU další Společenství praxe, tentokrát s podtitulem Cílený rozvoj klíčových kompetencí. Jeho náplní byl workshop vedený Mgr. Kateřinou Parvonič, která se specializuje na klíčové kompetence ve vzdělávání. Ve druhé části setkání proběhla diskuse se specialisty z pedagogické fakulty nad pedagogicko-psychologickými tématy.
19.9.2018
Ve středu, 19. 9. 2018, se v Hradci Králové uskutečnilo další ze série setkání Společenství praxe na téma Učíme se a učíme sociologicky myslet.
17.9.2018
V pondělí 17. září 2018 se v Akademickém klubu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity uskutečnilo osmé Společenství praxe projektu Vzdělávání 2.0. Hlavní téma znělo „Etické souvislosti“.
29.5.2018
V úterý 29. 5. 2018 se na půdě Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové uskutečnilo další ze série setkání společenství praxe.

Jsme také na Facebooku