Úvodní setkání společenství praxe na Masarykově univerzitě

21.4.2017
Dne 21. 4. 2017 proběhlo první setkání společenství praxe projektu Vzdělávání 2.0 u jednoho z partnerů, Masarykovy univerzity (téma přednášky: Představení projektu Vzdělávání 2.0, oblast finančně ekonomické gramotnosti, princip spolupráce se školami pro efektivní činnost společenství praxe, klíčové body, faktory, hodnoticí indikátory, výstupy projektu).

Jednání se zúčastnili zástupci základních škol z oblasti výuky občanské nauky a matematiky, kteří se budou aktivně zabývat problematikou finanční gramotnosti a ekonomické způsobilosti v rámci projektu Vzdělávání 2.0 na příslušných základních a středních školách. V rámci setkání představil pan V. Záthurecký a pan S. Lesňák projekt Vzdělávání 2.0, jeho náplň a výstupy. Následně proběhla první úvodní přednáška na téma principů finanční ekonomické gramotnosti a integrace didaktických procesů do výuky základních a středních škol. Na závěr přednášky proběhla aktivní diskuze k problematice. Účastníci jednání projevili velký zájem o další setkání společenství praxe.