Společenství praxe UHK: Sledování pokroku KK ve výuce (workshop)

12.6.2019
Ve středu 12. 6. proběhl na půdě Univerzity Hradec Králové workshop, vedený expertkami z oblasti rozvoje klíčových kompetencí na školách, Kateřinou Parvonič a Andreou Vedralovou.

V první části Kateřina Parvonič představila autorskou deskovou hru s pracovním názvem Město roku. Účastníci si hru sami vyzkoušeli a diskutovali o tom, jakým způsobem s ní mohou jako učitelé pracovat tak, aby fungovala jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí u jejich žáků. V druhé části Andrea Vedralová představovala (taktéž autorské) karty a spolu s účastníky workshopu v rámci diskuse přicházeli na to, jakými různými způsoby se s nimi dá ve výuce pracovat. Karty i desková hra mohou fungovat jako velký pomocník při cíleném rozvoji kompetencí, ať už jednorázově (na některé z vyučovacích hodin) nebo dlouhodobě (v rámci celého školního roku) a také jako nástroj sledování pokroku rozvoje klíčových kompetencí ve výuce. Jak hru, tak karty si učitelé mohli odnést a ve své výuce je budou zkoušet a prototypovat. Workshop byl zážitkový a hravý a zároveň diskusní i reflektivní. Účastníkům nabídl jak další inspiraci, tak reálné fyzické didaktické nástroje pro využití v praxi.