Společenství praxe UHK: Politická gramotnost žáků

28.2.2018
Politická gramotnost jako prvek ovlivňující nejen dnešní mládež ale demokratickou kulturu jako celek, představil na dalším ze série setkání v rámci Společenství praxe na Filozofické fakultě UHK doc. Pavel Šaradín.

Zajímavé téma představil v úvodní odborné části doc. Šaradín v perspektivě celoevropského výzkumného šetření, které prokazuje aktuální nezájem o participaci mladých lidí v ČR na politickém životě. Jak tomuto problému čelit a jaké metody a formy zvolit při výuce žáků byla otázka další části společného setkání, kdy se účastníci vzájemně podělili o praktické zkušenosti přímo z výuky. Fotozáznam ze setkání je k dispozici zde.