Společenství praxe UHK: Cílený rozvoj klíčových kompetencí

16.1.2019
Ve středu 16. 1. proběhl na půdě Univerzity Hradec Králové workshop vedený Kateřinou Parvonič na téma Cílený rozvoj klíčových kompetencí.

Mgr. Kateřina Parvonič vedla účastníky k porozumění postavení klíčových kompetencí ve své výuce, k získání svého jazyka pro popis obsahu klíčových kompetencí a nabídla zajímavé aktivity jako inspiraci k zařazení cíleného rozvoje kompetencí do výuky. Workshop byl zážitkový, hravý i diskusní a reflektivní. Účastníkům nabídl mnoho inspirace k přemýšlení nad prací s klíčovými kompetencemi ve své vlastní učitelské praxi.