Společenství praxe UHK: Aktuální stav revize RVP v ČR

25.9.2019
Zásadní otázkou zářijového setkání Společenství praxe na půdě Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové bylo, co se v souvislosti s plánovanou revizí RVP stane s klíčovými kompetencemi.

Nad tímto se účastníci zamýšleli na základě odborné přednášky dr. Vandy Vaníčkové o základních rysech této chystané změny. V rámci setkání došlo také na průřezové aktivity, které rozvíjejí kompetence žáků a rovněž na reflexi aktuálních zkušeností učitelů z výuky s kartami kompetencí, při kterém se účastníci velmi pobavili. Zúčastněným učitelům děkujeme a těšíme se na další inspirativní setkání!