Společenství praxe MU: Podnikání - jistota nebo riziko?

9.4.2018
V pondělí 9. 4. 2018 se v Akademickém klubu na Ekonomicko správní fakultě uskutečnilo šesté Společenství praxe projektu Vzdělávání 2.0. Nosným tématem byly náklady a financování podniku.

Na úvod setkání vystoupil Dr. Lesňák z PdF MUNI s představením a názornou ukázkou metody E-U-R. Následně Dr. Záthurecký z ESF MUNI sdělil účastníkům formou přednášky, včetně krátkého ekonomického testu, základní informace o tématu přednášky, ohledně podnikání a vlivu makroekonomických indikátorů na podnikání. Po přestávce spojené s drobným občerstvením Ing. Štěrba připravil názornou ukázku, jak žákům podat tato ekonomická tématu hravou formou společně s dodatečným vysvětlením často používaných pojmů.

Jsme velmi rádi, že tentokrát se workshop, byť částečně teoretický, stal platformou pro živou diskusi mezi učiteli základních a středních škol a akademiky z univerzitního prostředí. Výsledkem dialogu byla zejména možnost dozvědět se, jak lépe a konkrétně pracovat s ekonomickými a podnikatelskými tématy.

Fotozáznam ze setkání je k dispozici zde.

Zpracoval: M. Štěrba, metodik v projektu za ESF MU