Společenství praxe MU: Finanční gramotnost v kontextu komunální politiky a exekuce

8.4.2019
Společenství praxe 8. 4. 2019 věnující se tématu finanční gramotnosti v kontextu komunální politiky a tématu exekuce bylo v režii pracovníků PdF MU (doc. RNDr. Svatopluk Novák, CS. a Mgr. et Mgr. Michal Škerle).
V první části učitelé a akademici diskutovali na praktických příkladech o finanční gramotnosti v kontextu hospodaření obce, jako nástroji pro rozvoj občanské kompetence. V druhé části participanti odhalovali finanční negramotnost na konkrétním příkladu rodiny řešící finanční problémy s exekučními důsledky. Na simulovaném příkladu mají žáci prostor odhalovat, jaké konkrétní důvody mohou vést k vážným finančním krizím rodin a hledat řešení, jak tomu lze předcházet. Učitelé získali k těmto tématům pracovní listy umožňující rozvíjet převážně občanskou kompetenci a akademičtí pracovníci zpětnou vazbu k jejich využitelnosti ve školní praxi.