Společenství praxe MU: Finanční gramotnost v kontextu exekucí a půjček

27.5.2019
Poslední květnové pondělí se uskutečnilo čtrnácté setkání Společenství praxe učitelů ZŠ a SŠ s lektory z Masarykovy univerzity k projektu Vzdělávání 2.0.
Na úvod setkání proběhla mezi účastníky zajímavá debata o aktualitách v oblasti financí a podnikání a pobídka k tomu, aby učitelé ve výuce obdobné novinky se svými žáky probírali. Propojí tím jak jejich zájem o aktuální dění, tak také kritické myšlení žáků. V první části programu navazoval Mgr. et Mgr. Michala Škerle na svou přednášku z předchozího společenství praxe o finanční gramotnosti v kontextu exekucí a půjček. Nejprve účastníkům ujasnil základní metody vymáhacího a exekučního řízení, načež měli učitelé možnost - díky pracovním listům - se podívat na proces exekučního řízení pohledem různých účastníků tohoto procesu. Učitelé si tak prakticky osvojovali znalosti a vyzkoušeli si také aktivitu, kterou mohou zařadit ve svém vyučování. V druhé části přinesla Ing. Jana Švecová na dalších pracovních listech téma podnikatelské etiky a podnítila tak další zajímavou diskusi. Jsme rádi za vaši účast a těšíme se na další setkání, které proběhne po letních prázdninách.