Společenství praxe MU: Bioetika + didaktická transformace

19.2.2018
V pondělí 19. 2. 2018 se v Akademickém klubu na Ekonomicko-správní fakultě MU uskutečnilo další z pravidelných setkání společenství praxe. Přednáškovou část i následný workshop lektorovali akademici z Pedagogické fakulty MU.

V první polovině setkání zazněla přednáška prof. PhDr. Petra Jemelky, Dr. (z PdF MU) na téma bioetiky. Jak ukázala diskuze, školní prostředí je plné "bioetických témat" (piercingy, tetování, domácí zvířata, alergie apod.), proto doufáme, že nové informace z této oblasti budou pro zúčastněné učitele v každodenní praxi užitečné.

Ve druhé části společenství praxe proběhl workshop a diskuze k otázkám z oblasti školní psychologie. Workshop vedla PhDr. K. Bartošová, PhD. (z PdF MU) a věnovala se problémům vybraným na základě hlasování zúčastněných učitelů. Učitele konkrétně zajímalo téma emocí, problémové chování žáků a úzkosti. Jsme velmi rádi, že workshop vycházel přímo z praxe a oceňujeme, že se přítomní učitelé dozvěděli, jak lépe a konkrétně pracovat jak s emocemi svých žáků, tak i emocemi svými. Zpracoval: S. Lesňák, metodik v projektu za PdF MU. 

Fotozáznam ze setkání je k dispozici zde.