Společenství praxe MU

3.12.2018
Kulaté 10. Společenství praxe proběhlo v prostorách Ekonomicko-správní fakulty MU 3. prosince 2018.
Dr. Záthurecký a dr. Lesňák připravili pro učitele konkrétní příklady rozvíjející nejen podnikatelské myšlení, ale i občanské, personální a sociální kompetence žáků. Společně s učiteli diskutovali, jak toto téma pojmout, aby bylo pro žáky srozumitelné a přístupné. Setkání bylo didakticky podnětné pro všechny zúčastněné strany. Těšíme se na zpětnou vazbu od učitelů, jak se jim dařilo tyto zde představené aktivity zapojovat ve své vlastní výuky. Právě díky této zpětné vazbě můžeme tyto výukové materiály upravovat tak, aby byly ve výuce co nejvyužitelnější.