Konference

Ve dnech 10. února 2020 (Masarykova univerzita) a 13. března 2020 (Univerzita Hradec Králové) se uskuteční odborné konference, na nichž bychom rádi shrnuli své zkušenosti, závěry a poznatky z tříleté intenzivní práce na projektu Vzdělávání 2.0. 

Cíl, program a organizační informace ke konferenci pořádané na Masarykově univerzitě jsou k dispozici zde.

Podrobnější informace ke konferenci na Univerzitě Hradec Králové budou doplněny.