Konference

Ve dnech 10. února (Masarykova univerzita) a 13. března (Univerzita Hradec Králové) 2020 se uskuteční odborné konference, na nichž bychom rádi shrnuli své zkušenosti, závěry a poznatky z tříleté intenzivní práce na projektu Vzdělávání 2.0. Detailní program, místo a čas konání budou upřesněny.