Závěrečná konference na MU

10.2.2020
Na půdě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity proběhla v pondělí 10. února 2020 závěrečná konference projektu Vzdělávání 2.0, v rámci které se sešli jak zástupci všech partnerských organizací, tak cílové skupiny - učitelé ZŠ a SŠ zapojení do projektu a další zájemci.

Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. tradičně uvítal hosty a pronesl úvodní slovo. Zdravici pronesli i doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (proděkan ESF) a PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D. DiS. (vedoucí Katedry občanské výchovy PdF) reprezentující zapojené fakulty Masarykovy univerzity.

V prvním bloku konference vystoupil Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. a zhodnotil průběh projektu na Masarykově univerzitě. Následovali přednášející Mgr. Slavomír Lesňák, PhD., Mgr. Jan Krása, Ph.D., PaedDr. Jan Šťáva, CSc. a Mgr. et Mgr. Michal Škerle zastupující Pedagogickou fakultu MU.

Zhodnocení rozvoje klíčových kompetencí učitelů na půdě Univerzity Hradec Králové v oblastech sociální, personální a občanské kompetence účastníkům představil Mgr. Michal Strobach, Ph.D.

Po přestávce v druhém bloku navázal Mgr. Jan Vybíral z Centra pro studium demokracie a kultury, který účastníky seznámil se závěry analýzy učebnic z hlediska klíčových kompetencí. Představil také praktický Inspiromat obsahující příklady realizovaných aktivit podněcujících rozvoj klíčových kompetencí, který je pro učitele i širší veřejnost k nalezení na webových stránkách projektu a bude postupně doplňován.

Poté paní Anne-Francois Joseph představila učitelům karty KRoK (Karty pro rozvoj klíčových kompetencí), které učitelé zároveň na konferenci obdrželi, aby je mohli využít ve své praxi při práci se žáky. Vystoupili i vybraní zástupci zapojených škol prezentující získané zkušenosti i jejich význam pro učitelskou praxi, a to nejen z hlediska klíčových kompetencí. Konferenci slavnostně zakončil dr. Záthurecký a byly předány certifikáty učitelům ZŠ a SŠ za absolvování proběhlých Společenství praxe.

Děkujeme všem za účast na konferenci, za zapojení do projektu a přejeme hodně štěstí v další praxi.