Společenství praxe UHK: závěrečné setkání

19.2.2020
O tom, jak kreativní jsou učitelé, se mohli přesvědčit účastníci na posledním setkání Společenství praxe na Filozofické fakultě UHK.
Nejprve přišly na řadu nápady, které vzešly z minulého setkání k finanční gramotnosti s kolegy z Ekonomicko-správní a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Ve druhé části setkání pak byly reflektovány návrhy na sledování kompetencí u žáků za pomoci vymyšlených aktivit. Děkujeme všem za další příjemné setkání a těšíme se na závěrečnou konferenci projektu.