Inspiromat

Během realizace projektu Vzdělávání 2.0 vznikla v rámci různých aktivit řada konkrétních výukových materiálů. Na některých z nich se podíleli zapojení pedagogové nebo studenti pedagogických fakult. Ačkoli nejde o oficiální "výstupy projektu”, rádi je zde nabízíme učitelům jako praktické materiály do výuky, které zohledňují rozvoj klíčových kompetencí.

1. Pracovní a metodické listy k učebnicím dějepisu

Nová škola – pro druhý stupeň ZŠ:
První zemědělci – pracovní list pro 6. třídu: metodický list, pracovní list, pracovní list s vyplněným řešením
Jiří z Poděbrad – pracovní list pro 7. třídu: metodický list, pracovní list, pracovní list s vyplněným řešením
Evropská unie – pracovní list pro 9. třídu: metodický list, pracovní list, pracovní list s vyplněným řešením

SPN – pro druhý stupeň ZŠ:
Doba kamenná – pracovní list pro 6. třídu: metodický list, pracovní list, pracovní list s vyplněným řešením
Starověký Egypt – pracovní list pro 6. třídu: metodický list, pracovní list, pracovní list s vyplněným řešením
Kultura v 17. a 18. století – pracovní list pro 8. třídu: metodický list, pracovní list, pracovní list s vyplněným řešením
Velká francouzská revoluce – pracovní list pro 8. třídu: metodický list, pracovní list, pracovní list s vyplněným řešením

SPN – pro gymnázia: 
Kultura starověkého Řecka I – pracovní list pro 1. ročník: metodický list, pracovní list, pracovní list s vyplněným řešením
Kultura starověkého Řecka II – pracovní list pro 4. ročník: metodický list, pracovní list, pracovní list s vyplněným řešením
Československé hospodářství 1948–1989 – pracovní list pro 4. ročník: metodický list, pracovní list, pracovní list s vyplněným řešením

2. Pracovní a metodické listy vyzkoušené učiteli na společenství praxe

Dluhy a exekuce – pracovní list pro 2. stupeň ZŠ
Národní obrození – metodický a pracovní list pro 8 třídu ZŠ
Národy a jejich původ v krajině – metodický a pracovní list pro 2. stupeň ZŠ
Vývoj společnosti v 19. století – metodický a pracovní list pro 2. stupeň ZŠ
Podnikání a tvorba zisku – pracovní list pro 2. stupeň ZŠ
Komunální politika – pracovní list pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Občanská gramotnost: znalosti, dovednosti, postoje – pracovní list pro 2. stupeň ZŠ
Myslet sociologicky – pracovní a metodický list pro SŠ
Podnikání, stánek s jahodami – pracovní list pro 2. stupeň ZŠ
Podnikatelský plán – pracovní list pro 2. stupeň ZŠ
Ideologický plakát – pracovní a metodický list pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Rok 1848 – pracovní list pro 2. stupeň ZŠ

3. Rozcestník online materiálů pro rozvíjení občanských kompetencí a mediální gramotnosti

Přehlednou databázi vynikajících online materiálů, které v ČR vznikly v posledních letech pro občanskou výchovu a ZSV, naleznete zde. Všechny uvedené materiály jsou představeny stručnou anotací a doplněny údajem o časové náročnosti při použití ve výuce. V databázi lze hledat pomocí klíčových slov.

Rozcestník vznikl v rámci projektu Občanský průkaz 4.0 - kompetence pro demokratickou kulturu (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154). Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.